wuer
wuer 2023-08-21

我们用尽全力美化死亡,赞美死亡,自我合理化死亡,我们就是不肯承认,意义本身也会死亡。

wuer
wuer 2023-06-25

最近胃口极差,又失眠,发烧,我决定明天吃黄焖茄子😪

wuer
wuer 2023-06-24

想起来我最近都在工作,异性的接触概率为0

Screenshot_2023-06-24-18-16-24-429_com.ss.android.ugc.aweme-edit

wuer
wuer 2023-06-24

宁愿做讨厌真人,也不做美丽假人。

cosmos_287424144322177_pic

Theme Jasmine by Kent Liao